Informacje

Centrum badań zmęczeniowych materiałów i struktur mechanicznych działa na Wydziale Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

Rozległe kompetencje Centrum wynikają z jego przeszło 40 - letnich doświadczeń w zakresie:

-     eksperymentalnych badań zmęczeniowych materiałów i konstrukcji,

-     rozwijania metod konstruowania maszyn ze względu na przeciwdziałanie zmęczeniowemu pękaniu,

-     projektowania i budowy innowacyjnych mechatronicznych systemów badawczych wspomagającyc prowadzenie zaawansowanych badań zjawisk powiązanych z procesem zmęczenia.


Kadra Centrum posiada do dyspozycji certyfikowane przez Polskie Centrum Akredytacji laboratoria badawcze wyposażone w standardowe i unikalne systemy badawcze umożliwiające prowadzenie badań zmęczeniowych na różnorodnych obiektach i w zróżnicowanych warunkach otoczenia.


W Centrum prowadzone są badania szerokiego spectrum własności zmęczeniowych materiałów konstrukcyjnych oraz struktur mechanicznych, w tym m.in.:

-     trwałości zmęczeniowej w ujęciach naprężeniowym, odkształceniowym i energetycznym, dla obciążeń stałoamplitudowych, programowanych, eksploatacyjnych, nieregularnie zmiennych oraz losowych,

-     cyklicznych zależności odkształcenie-naprężenia w ujęciach globalnym i lokalnym,

-     prędkości pękania.


Badania prowadzone są w temperaturach otoczenia, w temperaturach podwyższonych (do 1000 °C) i w warunkach kriogenicznych (do - 200°C).


W badaniach stosowane są różne obiekty badań, w tym m.in.:

-     typowe próbki do badań własności materiałowych o kształtach i wymiarach zgodnych z normami (na jednoosiowych i dwuosiowej maszynach zmęczeniowych),

-     elementy konstrukcyjne lub ich fragmenty (na standardowych i dedykowanych maszynach zmęczeniowych),

-     struktury wielkogabarytowe (na wieloosiowym systemie badawczym Instron Structural Testing System ISTS umożliwiającym indywidulaną aranżację miejsc, kierunków i przebiegów obciążenia realizowanego przez zestaw siłowników hydraulicznych z łożyskowaniem hydrostatycznym),

-     mikropróbki i mikroobiekty (na unikalnym systemie do badań własności statycznych i zmęczeniowych nanomateriałów i mikrobiektów MFS).

Badania eksperymentalne uzupełniane są analizami numerycznymi z zastosowaniem zaawansowanych modeli geometrycznych i materiałowych dla różnych warunków obciążeń, w tym wymuszeń dynamicznych. W tym celu stosowane jest specjalistyczne oprogramowanie ABAQUS,

ANSYS oraz LS DYNA.

W badaniach stosowane są także unikalne, zaawansowane optoelektroniczne systemy analizy odkształceń wykorzystujące techniki interferometrii laserowej i cyfrowej korelacji obrazu oraz techniki termowizyjne.


dr hab. inż. Stanisław Mroziński, prof. UTP
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
+48523408264
dr hab. inż. Dariusz Skibicki, prof. nadzw. UTP
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
+48523408247
dr hab. inż. Bogdan Ligaj, prof. nadzw. UTP
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
+48523408212
dr inż. Adam Lipski
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
+48523408220
dr hab. inż. Dariusz Boroński, prof. nadzw. UTP
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
+48781398839
mgr inż. Michał Piotrowski
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
+48523408219
dr inż. Robert Sołtysiak
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
+48523408278